Стоматологічний факультет, IV курс, група 503, 7 десяток

Стоматологічний факультет, IV курс, група 503, 7 десяток                                         ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ                             Календарно-тематичний план практичних занять

                      для студентів 4 курсу СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ,
                                                        групи 503, 7 десятка

                                         за спеціальністю 221 «Стоматологія» 
                                         8  семестр  2019/20  навчального року

         

дата

Тема

кількість годин

10.03.20

Тема №1. Загально-клінічні та спеціальні діагностичні методи в дерматології  та венерології. Ураження слизових при акантолітичної  пухирчатці та червоному плоскому лишаю.

4

11.03.20

Тема №2.   Інфекційні  хвороби шкіри і слизових оболонок: піодермії, герпес, мікози. Багатоформна ексудативна еритема.

4

12.03.20

Тема №3.  Дерматити,  токсикодермії.  Хейліти.

4

13.03.20

Тема №4.   Ураження слизових  при  сифілісі та інфекціях, що передаються статевим шляхом.

4У зв'язку із введенням карантину в навчальних закладах України
на період з 12.03.20 по 03.04.20 навчання студентів на кафедрі шкірних та венеричних хвороб
проводиться за дистанційною формою.  Завдання для оцінювання самостійної підготовки студента на дистанційному навчанні:Практичне заняття 12.03.2020. Тема № 3
Практичне заняття 13.03.2020. Тема № 4Адреса для надсилання контрольних робіт: dsma.dermaven.ukr@gmail.com
                                                                             До уваги студента!            

 
Для підготовки до практичного заняття в дистанційному режимі студент,  згідно календарно-тематичного плану та розкладу занять визначає вид та тему заняття,  ознайомлюється з методичними матеріалами, та роздруковує бланк "Кредитна карта", власноруч і, з дотриманням принципів академічної доброчесності, заповнює бланк "Кредитна карта" та надсилає фото роботи для перевірки на адресу dsma.dermaven.ukr@gmail.com

Назву теми письма та файлу документа студент має вказати у наступному форматі: Дата (__.__.____.)_номер групи_десятка_номер змістовного модуля _Прізвище_Ім’я

Наприклад:       12.03.2020_503_7_3_Шевченко_Ірина

Роботи мають бути надіслані у термін з 9.00 ранку до 15.00 дати проведення заняття, згідно розкладу.

Оцінки роботи будуть внесено до електронного журналу.

Якщо роботи студента не будуть надіслані для перевірки в указаний термін, то студент отримує відмітку про невідвідування заняття.


Паперові екземпляри надісланих для перевірки бланків 
"Кредитна карта" студент має зберегти, та здати своєму викладачеві после закінчення дістанційного навчання. 


З метою отримання консультацій, у дистанційному режимі від викладача кафедри, студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ПИТАННЯ",  

далі в тексті письма розмістити своє прізвище, ім'я, по батькові, номер десятка, далі викласти питання.

Comments